Nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych

Posługiwanie się językiem obcym może przynieść wiele korzyści. Możliwość swobodnej komunikacji z większą grupą osób ma szczególne znaczenie przy wykorzystaniu Internetu. Osoba znająca dobrze język angielski lub niemiecki może znaleźć pracę jako tłumacz, ponadto jest to często wymagane na etapie rekrutacji do dużych zakładów pracy. Naukę języka najlepiej rozpocząć już w szkole podstawowej. W kolejnych latach wiadomości są rozszerzane i uzupełniane. Aby szybko przyswajać ważne informacje, warto korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, na przykład, książki “Effekt 5. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum“. Pozycji tej warto przyjrzeć się zdecydowanie bliżej.

Treść dostosowana do wiedzy młodzieży

Seria podręczników “Effekt” została opracowana przez wydawnictwo WSiP i jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcą kontynuować naukę języka niemieckiego. Część piąta składa się z rozdziałów zawierających słownictwo przydatne podczas codziennej komunikacji w krajach niemieckojęzycznych. Tekst jest dostosowany do wiedzy oraz sposobu przekazywania informacji przez młode osoby, powoli wkraczające w dorosłe życie. W treści książki “Effekt 5. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum (nowość i bestseller)” znaleźć można zadania powtórzeniowe dostosowane do nowych wymagań egzaminu maturalnego. Dlatego może być to praktyczny przewodnik w całym okresie nauki w liceum ogólnokształcącym i technikum.

Nauka poprzez codzienną komunikację

Autorką książki “Effekt 5. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” jest Anna Kryczyńska-Pham, znana ze stosowania metody dydaktyki komunikacyjnej. Oznacza to, że młodzi ludzie nie są uczeni ogólnych reguł gramatycznych i słownictwa, lecz doskonalenie umiejętności językowych odbywa się podczas rozmowy z drugą osobą. Dopiero w trakcie tych działań młodzież uczy się szczegółowych reguł języka niemieckiego. Dzięki temu każda lekcja w szkole może być ciekawa, a uczniowie widzą praktyczne zastosowanie wiedzy i są bardziej zaangażowani podczas wykonywania zadań domowych. W związku z tym podręcznik wydawnictwa WSiP jest jedną z najciekawszych propozycji na polskim rynku wydawniczym.

About the Author

You may also like these