Metody uczenia języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum

Skuteczna nauka każdego przedmiotu wymaga regularnego powtarzania wybranych fragmentów materiału tak, aby zostały ugruntowane w pamięci uczniów. Język niemiecki jest w naszym kraju mniej popularny niż angielski, ale jego znajomość może dać wiele korzyści młodym ludziom. Mogą oni znaleźć ciekawą pracę za zachodnią granicą, a także komunikować się swobodnie z osobami przyjeżdżającymi do Polski w celach turystycznych lub zawodowych. Doskonałą pomocą podczas edukacji w liceum ogólnokształcącym lub technikum może być książka “Effekt 5. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum, która jest oferowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne“.

Swobodna komunikacja w obcym języku

Podręczniki oferowane przez wydawnictwo WSiP od wielu lat uzyskują pozytywne opinie zarówno nauczycieli, jak i młodzieży zainteresowanej rozszerzaniem swojej wiedzy. Seria “Effekt” zawiera pozycje przydatne w całym etapie edukacji w szkole ponadpodstawowej oraz podczas przygotowywania się do egzaminu maturalnego. Autorka książek, Anna Kryczyńska-Pham, proponuje nauczanie metodą komunikacyjną. Polega ona na doskonaleniu umiejętności językowych podczas codziennego porozumiewania się z innymi osobami w obcym języku. Wiedza może być wtedy uzupełniania na bieżąco, a wszystkie zawiłości gramatyczne szybko wyjaśniane przez nauczyciela na zajęciach w szkole.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

Książka “Effekt 5. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” zawiera nawiązania do osób znanych ze świata mediów i Internetu. W treści umieszczono dużą liczbę ilustracji i schematów ułatwiających zrozumienie zasad gramatycznych języka niemieckiego. Stosowany język uwzględnia określenia popularne w rozmowach między nastolatkami. Dzięki temu podręcznik może budzić prawdziwe zainteresowanie młodzieży. Ponadto książka zawiera kilkadziesiąt zadań przystosowanych do nowych wymagań podczas zdawania egzaminu maturalnego. Pozwala to na powtarzanie wiadomość w całym okresie nauki w szkole ponadpodstawowej.

About the Author

You may also like these