Komunikacyjna metoda nauczania języka niemieckiego proponowana w podręcznikach wydawnictwa WSiP

Nie trzeba nikogo przekonywać o przydatności znajomości języka niemieckiego w naszym kraju. Dlatego w wielu szkołach uczniowie są zapoznawani z regułami gramatycznymi i słownictwem używanym w krajach niemieckojęzycznych. Wsparciem na zajęciach w szkole może być nowoczesna książka, taka jak “Effekt 5. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” przygotowana przez znane wydawnictwo WSiP.

Atrakcyjne formy przekazywania wiadomości

Każdy podręcznik szkolny powinien być atrakcyjny dla ucznia. Nowoczesne formy graficzne przyciągają zainteresowanie młodych ludzi i rozbudzają chęć do samodzielnego poznawania wiedzy. Książka “Effekt 5. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” stanowi wsparcie dla nauczycieli na prowadzonych zajęciach w szkole. Uczniowie znajdą w niej dużą liczbę ilustracji, a także schematy ułatwiające zrozumienie zasad budowania zdań w języku niemieckim.

Ćwiczenia przydatne w codziennym życiu

Książka “Effekt 5. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” została opracowana przez Annę Kryczyńską-Pham. Autorka zadała sobie wiele trudu, aby zaznaczyć praktyczne zastosowania języka niemieckiego. Na wielu stronach znajdziemy dialogi, którymi z powodzeniem można posługiwać się w codziennym życiu. Podręcznik nawiązuje do osób znanych ze świata sportu, rozrywki, a także z działalności w mediach społecznościowych. Dzięki temu uczniowie mogą zauważyć, jak znajomość języka niemieckiego wpływa na możliwość zapoznawania się z informacjami o osobach i wydarzeniach, o których Polsce wspomina się rzadko.

Nauka języka bez nadmiernego wysiłku

Autorka podręcznika przygotowanego przez wydawnictwo WSiP poleca stosowanie metody komunikacyjnej w nauce języka obcego. Dlatego ćwiczenia dla uczniów skupiają się na budowaniu wypowiedzi oraz praktycznej rozmowie z drugą osobą, a dopiero w następnej kolejności na tłumaczeniu zawiłości gramatycznych. Pozwala to nauczycielom na prowadzenie ciekawych lekcji. Uczniowie uczą się natomiast porozumiewać w języku niemieckim bez potrzeby zapamiętywania skomplikowanych definicji i dużej ilości słownictwa, które będzie przydatne dopiero w nieokreślonej przyszłości.

Nowatorskie techniki nauki języka niemieckiego proponowane w podręczniku “Effekt 5. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” mogą powodować bardziej efektywne przyswajanie wiedzy przez uczniów niż za pomocą tradycyjnych pomocy dydaktycznych. Dlaczego książka powinna być używana jak najczęściej we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w Polsce.

About the Author

You may also like these